مزایای صفحه گردان های موسوی
ü      قابلیت کنترل با ریموت
ü      تامین شعاع گردش خودرو و توقف در نقطه دلخواه
ü      مصرف کم برق
ü      بدون لرزش و صدا و ایمنی کامل
ü      تعیین ظرفیت وزن خودرو
ü      سیستم روشنایی درصورت دلخواه
مراحل نصب صفحه گردان خودرو را در زیر مشاهده می کنید.
سقف متحرک حیاط
رمپ چیست؟
 
در اینجا به دلیل مناسب بودن موضوع، توضیح مختصری راجع به رمپ پارکینگ ارائه می گردد. رمپ یک سطح شیب دار است که دسترسی خودرو به پارکینگ را به دلیل غیرهمسطح بودن فضاها آسان می نماید. رمپها به دو نوع مستقیم و قوسی احداث می شوند که رمپ های قوسی مناسب ساختمانهای چندطبقه هستند. رمپ ها می توانند 2 طرفه( عبور همزمان 2 خودرو از کنار هم) باشند و شیب مجاز برای آنها از 17 تا 20% می باشد. معمولاً برای رمپ ها سیستم آبرو ایجاد می‌گردد تا از نفوذ و انبارشدن آب باران جلوگیری گردد. در قسمت زیر تصاویر مربوط به رمپ کار شده توسط کارگاه فنی مهندسی موسوی را مشاهده می کنید.

   


خرید سولفات مس صنعتی

یکشنبه 19 خرداد 1398 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

کاربرد مس سولفات در صنعت

سولفات مس در صنعت، در تولید رنگ های آبی و سبز، در رنگرزی پارچه های نخی و ابریشمی، معادن، آبکاری، ساخت مرکب برای ورق های حلبی، رنگ مو، تولید سموم قارچ کش و باکتری کش، حفاظت چوب و تراورس، رنگرزی چرم، باطری سازی، گراور سازی، از بین بردن خزه و جلبک ها در استخر ها، مکمل غذای دام و طیور، تولید شعله سبز در مواد آتش بازی مورد استفاده است.
معمولاً در صنایع مختلف از سولفات مس که فاقد اسید نیتریک باشد، استفاده می شود. 
• استفاده از سولفات مس به مقدار 500ppm در آب آشامیدنی ماکیان برای کنترل آسپرژیلوز و کاندیدیاز و درماتیت گانگرنی توصیه شده است.
• سولفات مس اغلب برای تهیه كاتالیست ها برای چندین واكنش در بسیاری از صنایع استفاده می شود.
• فرم بدون آب مس سولفات بسیاری از فرایند ها مانند جابه جایی در سنتز های آلی را كاتالیز می كند.
• در خالص سازی گاز ها برای برداشتن هیدروژن كلریدوهیدروژن سولفید استفاده می شود.
 • کاربرد سولفات مس در تهیه ی رنگرز میانی وکاتالیز سنتز ترکیب دی آزو ورنگ خوردن فتالوسیانین بسیار متداول است.
• سولفات مس در آبکاری به عنوان الکترولیت استفاده می شود وهم چنین در واکنش های رسوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
• به عنوان یک ماده افزایشی در چسب ها استفاده می شود.
• سولفات مس به عنوان یک ماده رنگ دهنده برای شیشه ,چسب وسرامیک استفاده می شود.
• سولفات مس هم چنین در بسیاری از رشته های شیمی برای انجام واکنش های متنوع استفاده می شود.
خرید سولفات مس صنعتی

   


سولفات مس در استخر

شنبه 18 خرداد 1398 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

سولفات مس در استخر

 سولفات مس در استخرها برای از بین بردن جلبک ها مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته ی مجله بهداشت عمومی آمریکا سولفات مس در استخرهای شنا تنها به عنوان یک روش برای کنترل رشد جلبک ها باید استفاده شود و نباید به عنوان روشی برای از بین بردن جلبک ها به طور منظم در استخرها استفاده شود. با ارزیابی درست میزان قلیایی بودن استخر، می توان مقدار سولفات مس مورد نیاز برای کنترل جلبک ها به استخر اضافه نمود.
 • در ابتدا باید میزان قلیایی بودن استخر تعیین شود تا بتوان میزان سولفات مس را که باید در استخر اضافه شود مشخص شود.
 •  اضافه کردن سولفات مس براساس میزان قلیایی بودن آب استخر، در صورتی که میزان اسیدی بودن آب استخر کمتر از 50ppm یا بالاتر از 200ppm باشد سولفات مس را به استخر اضافه نکنید.
 •  از دستکش و محافظ چشم استفاده کنید.
 • سولفات مس را با آب کافی برای مخلوط کردن بلورهای آبی رنگ آن مخلوط کنید.
 • محلول به دست آمده را در یک بطری پلاستیکی اضافه کنید محلول را در استخر شنا بپاشید به طوری که آب استخر به طو کامل و یکنواخت با محلول سولفات مس پوشیده شود.

   


تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب

چهارشنبه 9 آبان 1397 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

تجهیزات تصفیه فاضلاب
ته نشینی مقدماتی
ته نشینی مقدماتی برای ته نشینی ذرات ایجاد کننده کدورت مثل ماسه ، شن و مواد آلی مانند هوموس مورد استفاده قرار می گیرد.
ضمن اینکه اغلب در این مرحله از ته نشینی ساده استفاده می شود ولی با این وجود دوز کمی از یک پلیمر نیز جهت حذف موثر کدورت مورد استفاده قرار می گیرد.
 
انعقاد و لخته سازی
در بسیاری از فاضلاب های صنعتی ذرات شناور به سادگی شناور نمی شوند این ذرات به دلیل اینکه یکدیگر را دفع می کنند و یا دارای قطر بسیار کمی هستند با سرعت کم ته نشین می شوند ) مثل ذرات کلوئیدی ( و به راحتی از آب جدا نمی شوند با استفاده از مواد شیمیایی خاص ، تحت فعل و انفعالات شیمی -فیزیکی این ذرات بی بار شده و یکدیگر را جذب نموده و تشکیل تجمع و توده ذرات را داده و به این ترتیب ذرات درشت تری را تشکیل می دهند و این ذرات به علت وزن خود ته نشین می گردند .

   


فروش انواع ورق سیاه

چهارشنبه 19 مهر 1396 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 1.5 mmرول1قزاقتهران 
2ورق سیاه 2 mmرول1فولاد مبارکهاصفهان 
3ورق سیاه 2.5 mmرول1.25فولاد مبارکهاصفهان 
4ورق سیاه 3 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2620
5ورق سیاه 4 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2620
6ورق سیاه 5 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2620
7ورق سیاه 6 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
8ورق سیاه 8 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
9ورق سیاه 10 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
10ورق سیاه 12 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
11ورق سیاه 15 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
12ورق سیاه 15 mmشیت1.5فولاد مبارکهاصفهان2450

ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیفضخامت ورقحالتکارخانهابعادمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 6 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
2ورق سیاه 8 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
3ورق سیاه 10 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
4ورق سیاه 12 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
5ورق سیاه 15 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
 

قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان
  

ردیفضخامت ورقحالتکارخانهابعادمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 3 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2660
2ورق سیاه 4 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2670
3ورق سیاه 6 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2520
4ورق سیاه 8 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2490
5ورق سیاه 10 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2490
6ورق سیاه 12 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2510
7ورق سیاه 15 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2490

ورق سیاه فولاد سبا

ردیفضخامتحالتابعادمحل تحویلکارخانهقیمت
13 mmرولعرض 1.25  2610
24 mmرولعرض 1.5    
36 mmرولعرض 1.5  2490 
48 mmرولعرض 1.5   2490
48 mmشیت1.5*6   
410 mmرولعرض 1.5  2490
410 mmشیت1.5 * 6   
412 mmرولعرض 1.5  2490
412 mmشیت1.5*6   

قیمت ورق سیاه کارخانه اکسین اهواز

ردیفضخامت ورقحالتکارخانهابعادمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 12 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2430
2ورق سیاه 15 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2430
3ورق سیاه 20 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2340
4ورق سیاه 25 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2270
5ورق سیاه 30 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2260
6ورق سیاه 35 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2260
7ورق سیاه 40 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2260

قیمت ورق سیاه کاویان

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
110 mmشیت1.25 * 6کاویان درب کارخانه2380
212 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2380 
315 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2410
420 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2320
525 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2290
630 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2260

قیمت ورق گالوانیزه

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
10.40 mmتک رول1.25کاشان  3780
20.50 mmتک رول1کاشان  3620
30.50 mmتک رول1.25کاشان  3620
40.55 mmتک رول1کاشان  3580
50.55 mmتک رول1.25کاشان  
60.60 mmتک رول1کاشان  3580
70.60 mmتک رول1.25کاشان  3580
80.70 mmتک رول1کاشان 3530
90.70 mmتک رول1.25کاشان 3530
100.80 mmتک رول1کاشان 3530
110.80 mmتک رول1.25کاشان 3530
120.90 mmتک رول1کاشان 3480
130.90 mmتک رول1.25کاشان 3480
141 mmتک رول1کاشان 3480
151 mmتک رول1.25کاشان 3480
161.25 mmتک رول1.25کاشان 3480
171.25 mmتک رول1کاشان 3480
181.5 mmتک رول1کاشان 3520
191.5 mmتک رول1.25کاشان 3520

قیمت ورق رنگی

ردیفرنگ ورقضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
1آبی0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
2سفید0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
3قرمز0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
4سفالی0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
5سبز0.5 mmرول1.25 اصفهان4100

قیمت ورق روغنی

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
10.70 mmرول1.25  2850
20.50 mmرول1.25  3200

   


ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 1.5 mmرول1قزاقتهران 
2ورق سیاه 2 mmرول1فولاد مبارکهاصفهان 
3ورق سیاه 2.5 mmرول1.25فولاد مبارکهاصفهان 
4ورق سیاه 3 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2620
5ورق سیاه 4 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2620
6ورق سیاه 5 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2620
7ورق سیاه 6 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
8ورق سیاه 8 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
9ورق سیاه 10 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
10ورق سیاه 12 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
11ورق سیاه 15 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
12ورق سیاه 15 mmشیت1.5فولاد مبارکهاصفهان2450

ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیفضخامت ورقحالتکارخانهابعادمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 6 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
2ورق سیاه 8 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
3ورق سیاه 10 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
4ورق سیاه 12 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
5ورق سیاه 15 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
 

قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان
  

ردیفضخامت ورقحالتکارخانهابعادمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 3 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2660
2ورق سیاه 4 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2670
3ورق سیاه 6 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2520
4ورق سیاه 8 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2490
5ورق سیاه 10 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2490
6ورق سیاه 12 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2510
7ورق سیاه 15 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2490

ورق سیاه فولاد سبا

ردیفضخامتحالتابعادمحل تحویلکارخانهقیمت
13 mmرولعرض 1.25  2610
24 mmرولعرض 1.5    
36 mmرولعرض 1.5  2490 
48 mmرولعرض 1.5   2490
48 mmشیت1.5*6   
410 mmرولعرض 1.5  2490
410 mmشیت1.5 * 6   
412 mmرولعرض 1.5  2490
412 mmشیت1.5*6   

قیمت ورق سیاه کارخانه اکسین اهواز

ردیفضخامت ورقحالتکارخانهابعادمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 12 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2430
2ورق سیاه 15 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2430
3ورق سیاه 20 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2340
4ورق سیاه 25 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2270
5ورق سیاه 30 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2260
6ورق سیاه 35 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2260
7ورق سیاه 40 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2260

قیمت ورق سیاه کاویان

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
110 mmشیت1.25 * 6کاویان درب کارخانه2380
212 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2380 
315 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2410
420 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2320
525 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2290
630 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2260

قیمت ورق گالوانیزه

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
10.40 mmتک رول1.25کاشان  3780
20.50 mmتک رول1کاشان  3620
30.50 mmتک رول1.25کاشان  3620
40.55 mmتک رول1کاشان  3580
50.55 mmتک رول1.25کاشان  
60.60 mmتک رول1کاشان  3580
70.60 mmتک رول1.25کاشان  3580
80.70 mmتک رول1کاشان 3530
90.70 mmتک رول1.25کاشان 3530
100.80 mmتک رول1کاشان 3530
110.80 mmتک رول1.25کاشان 3530
120.90 mmتک رول1کاشان 3480
130.90 mmتک رول1.25کاشان 3480
141 mmتک رول1کاشان 3480
151 mmتک رول1.25کاشان 3480
161.25 mmتک رول1.25کاشان 3480
171.25 mmتک رول1کاشان 3480
181.5 mmتک رول1کاشان 3520
191.5 mmتک رول1.25کاشان 3520

قیمت ورق رنگی

ردیفرنگ ورقضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
1آبی0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
2سفید0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
3قرمز0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
4سفالی0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
5سبز0.5 mmرول1.25 اصفهان4100

قیمت ورق روغنی

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
10.70 mmرول1.25  2850
20.50 mmرول1.25  3200

   


وب سایت فروش آهن آلات

چهارشنبه 25 مرداد 1396 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

فولاد نوین اصفهان

   


کتاب های سه بعدی شامل متن ، تصویر و صدا نسبت به کتاب های سنتی دو بعدی شامل متن و تصویر این توانایی را  دارند که به درک بهتر معانی به کودک کمک شایان توجهی بکنند .
 
از طریق کتاب های گویای کودک ، کودکان تلفظ صحیح کلماتی را که نمی دانند ، فرا می گیرند و از آنجا که آهنگ جمله و تکیه اصوات را نیز می شنوند ، اگر معنای کلمه ای رادر ذهن نداشته باشند ، می توانند به معنی احتمالی آن  پی می برند.
 
این موضوع یکی از ویژگی های منحصر به فرد کتاب های گویا برای کودکان کم رو و خجالتی و یا کودکانی است که تمایل به پرسیدن سؤال از دیگران ندارند و یا حتی کودکان کم طاقت و بی حوصله ای که ترجیح می دهند ندانستن خود را نادیده بگیرند و به خواندن  ادامه دهند .
 
کودکی که به شنیدن کتاب های صوتی عادت کند ، به راحتی و بدون ترس از شکست خوردن ، می تواند به کتاب هایی بالاتر از سطح سنی خویش بپردازد . این یکی دیگر از مزایای کتاب های صوتی است که توانایی درگیر شدن و به چالش کشیدن ذهن کودک را دارند .
 
محققان زیادی همچون (Grimshaw,2007-Grant,2004-Higgins,1999)معتقدند که سنجش میزان درک مطلب کاری است بسیار پیچیده و دشوار . دشوار است به این خاطر که متغیرهای پیچیده دیگری چون حافظه نیز در سنجش دخالت دارند .
 
از آنجایی که کودکان به راحتی قسمت هایی از داستان را فراموش می کنند و وقتی از آن ها خواسته می شود تا داستانی را که شنیده اند بازگو کنند و یا به سؤالاتی که در مورد آن پرسیده می شود ، پاسخ دهند ، ممکن است نتوانند ،  در حالی که شاید در لحظه شنیدن داستان مفهوم آن را کاملا دریافته باشند ، اما اکنون فراموش کرده اند ، پس نمی توان به دلیل پاسخ ندادن ، لزوما به این نتیجه رسید که به مفهوم موردنظر دسترسی پیدا نکرده اند .

 


                                                         کتاب صوتی کودک و درک مطلب
                           
  


مطالعات (Grimshaw,2007)برای بررسی مهارت های مطالعه و درک مطلب به این شیوه بود که به بچه ها اجازه داد در حین آزمون به متن کتاب دسترسی داشته باشند .
 
او کودکان را در شرایط مختلفی آزمود . برای مثال آنها را واداشتند هم متن تایپ شده کتاب را با گوینده ، انیمیشن و افکت های صدا و هم بدون این عوامل بخوانند .
 
هرچند کودکانی که از روی صفحه نمایش رایانه ، کتاب را مطالعه کرده بودند ، مدت زمان مطالعه شان نسبت به بچه هایی که از روی کتاب چاپ شده مطالعه کرده بودند ، طولانی تر بود ، اما زودتر می توانستند به سوالات درک مطلب در مورد کتاب پاسخ دهند .
 
بچه هایی که به متن تایپ شده کتاب دسترسی داشتند و همزمان گوینده ای متن را برای آنها قرائت می کرد در آزمون درک مطلب ، بهترین بازخورد را داشتند .
 
نتایج چشمگیری در میان سایر گروه ها حاصل نشد ، تنها نتایج خوبی از آن دسته از کودکانی حاصل شد که به یک لغت نامه الکترونیکی که کاربرد آسانی داشت دسترسی داشتند ، نسبت به بچه هایی که لغت نامه کاغذی در اختیار داشتند .
 
نظر خود دانش آموزان هم در مورد مزیت کتاب های صوتی این بود که در شرایطی که آنها تلفظ کلمه ای را نمی دانستند به آن ها کمک کرده است .
 
کودکان معمولاً وقتی که در حال مطالعه یک کتاب کاغذی هستند ، دوست دارند که با انگشت خود نیز کلمات را دنبال کنند و خط ببرند ، اما از آن جا که در یک کتاب الکترونیکی این امر امکان پذیر نیست این مسئله باید به عنوان فاکتوری لحاظ شود و گوینده باید داستان را شمرده تر بخواند که البته این مسئله با روش ابداعی در کتاب های صوتی و گویای "رازیناکلاس" مرتفع شده است

   


آشنایی با تانکر حمل اسید

چهارشنبه 7 تیر 1396 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

این نوع تانکر جهت حمل اسید به شکل گرد تولید میگردد و به دلیل دانسیته بالای اسد با ظرفیت نهایتا 25 هزار لیتر تولید میگردد. ورق مصرفی جهت تولید تانکر اسیدی ورق 4 میلیمتر ST 37 تولیدی توسط مجتمع فولاد مبارکه میباشد.   


محصولات کنترل وزن فوراور

چهارشنبه 7 تیر 1396 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

امروزه بیش از هر زمان دیگری، مردم از تاثیر کاهش وزن در داشتن یک زندگی سالم آگاه هستند. تحقیقات نشان می دهد که کم کردن 10 پوند یا تقریبا 5 کیلو برای افرادی که اضافه وزن دارند، باعث بازگرداندن میل جنسی و عملکرد بهتر آن می شود. همینطور در جلوگیری از بیماری هایی از قبیل سرطان، دیابت و بدخوابی نقش بسزایی دارد. یک برنامه رژیمی، زمانی به کاهش چربی و کربوهیدرات کمک می کند که نه تنها باعث کاهش وزن شود، بلکه قند خون، کلسترول و تری گلیسیرید بدن را در سطح سالم نگه دارد؛ به همین دلیل سری محصولات کنترل وزن فوراورلیوینگ با کربوهیدرات پائین و عاری از هر گونه مواد مخدر و محرک های شیمیایی مانند کافئین، تولید شده است؛ این محصولات شامل قرص ها، پودرها و برنامه های غذایی 9 و 30 روزه است که مثلا برای دوره 9 روزه بطور میانگین بین 3 تا 6 کیلوگرم کاهش وزن به همراه دارد. این برنامه های غذایی بدون هیچگونه عوارض جانبی علاوه بر دفع چربی ها و سموم زائد، بدن را پاکسازی و تقویت می کنند.

   


دوربین مداربسته داهوا چیست

چهارشنبه 7 تیر 1396 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

شرکت داهوا یکی از  بزرگترین تولید کنندگان پیشرو صنایع الکترونیک در سطح بین الملل است.اطلاعات ضدالنقیضی درباره داهوا و فروش سالیانه آن در بازار وجود دارد اما  به گزارش IMS2015 داهوا دومین برند پر فروش در دنیای تکنولوژی سیستم های حفاظتی است. شرکت داهوا معتقد است تحقیق و توسعه برای به دست آوردن فن آوری های جدید مهمترین بخش این تجارت است. شرکت داهوا تقزیبا 10 درصد از فروش سالیانه خود را به بخش R&D برای تحقیق و توسعه فن آوری های جدید در دنیا هزینه می کند.شرکت داهوا تکنولوژی دارای 442 اختراع ثبت شده در زمینه های مختلف فن آوری می باشد.استراتژی اساسی داهوا "توسعه و حفظ کیفیت" است یعنی ادامه توسعه در کنار پیشرفت در کیفیت محصولات استراتژی کمپانی داهوا است.مسیر توسعه ترسیم شده توسط داهوا یعنی "بهبود خدمات "  لذا بدین منظور داهوا به دنبال ایجاد یک تصویر شفاف از برندی برتر است و در این راه نقش مشاور و ارائه دهنده راه کار را در زمینه سیستم های الکترونیکی بر عهده دارد. 
 سبد محصولات شرکت داهوا شامل مواردی چون سیستم های دوربین مداربسته , تکنولوژی کنترل تردد , سیستم های اعلام سرقت و حریق ,  سیستم های ارتباط داخلی و ساختمان های هوشمند است.
محصولات داهوا به طور گسترده ای در زمینه های بسیاری، از جمله بانکداری، امنیت عمومی، زیرساخت های انرژی، ارتباطات راه دور، هوشمند سازی و حمل و نقل هوشمند استفاده می شود. پروژه های بسیاری در جهان با راه حل های داهوا نصب و راه اندازی شده اند از جمله: اجلاس شش کشور، سالن المپیک، نمایشگاه جهانی شانگهای، سایت یونسکو در ایتالیا و مترو لندن و ...

یکی از دلایل اصلی فروش گسترده محصولات شرکت داهوآ قیمت مناسب این محصولات نسبت به دیگر برندهای معتبر موجود در بازار در مقایسه با کیفیت محصولات است. قیمت این محصولات در سطحی است که امکان رقابت داهوآ با سایر برند های مطرح را به سادگی فراهم می آورد.

2002در سال DAHUA میلادی با تولید DVR های 8 کانال Real-time آغاز به کار کرد و تا سال 2003 موفق به تولید دستگاههای 16 کانال Real-time شد.از سال 2006 با تغییر در ساختار شرکت موفق به راه اندازی خط تولید در تمام ضمینه های حفاظتی از جملهدوربین مداربسته ، دی وی آر ، دوربین های تحت شبکه ، سرور و غیره  شد. در سال 2011 داهوا موفق به تولید DVR با پلت فرم N6 شد.با عرضه این نوع DVR در بازارهای جهانی سریعاٌ یکی از محبوبترین ها بین مشتریان و توزیع کنندگان DAHUA  برای اولین بار موفق به تولید DVR ، با تعداد کانال 32 فول D1 در جهان گردید.محصولات داهوا گذشته از داشتن گواهینامه ISO9001  سیستم های مدیریت کیفیت، و برخی از گواهی نامه های بین المللی مانند UL، CE، FCC استمحصولات DAHUA با اعتبار بالا در اروپا، امریکا، ژاپن و همچنین تایوان به فروش می رسد و به طور گسترده ای در بسیاری از زمینه ها از قبیل بانکداری، امنیت عمومی، منابع انرژی، هوشمند سازی و  حمل و نقل استفاده می شود.

محصولات نمایندگی های داهوا در ایران با گارانتی دو ساله شرکت فراگستر الکترونیک و یا هجده ماهه شرکت سپاهان الکترونیک ( داهواایران ) ارائه می شود.


فروش دوربین مداربسته داهوا

   


درباره گروه فنی و مهندسی نشان

چهارشنبه 7 تیر 1396 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

درباره گروه فنی و مهندسی نشان

فارق از مسائل تبلیغاتی ما سعی صادقانه ای در راه رشد و پیشرفت شما خواهیم داشت . لذا در صورتی که نیاز به مشاوره در زمینه تبلیغات اینترنتی دارید با ما تماس بگیرید

تکنولوژی ها:

 • JavaScript
 • CSS3
 • HTML5
 • PHP
 • MySQL
 • Asp.Net
 • Sql
 • Jquery

aboutusشکر پروردگار یکتا را که عزت و ذلت به دست اوست. دوستان و بازدیدکنندگان گرامی سایت گروه فنی و مهندسی گرافیک نشان،بدون بازی و با الفاظ یک می خواهیم با شما سخن بگوییم. گروه گروه گرافیک نشان از سال1388 فعالیت حرفه ای خود را شروع کرد ابتدا هدف ما طراحی وب سایت بود ولی پس از مدتی شروع به بهینه سازی سایت نمودیم و به لطف خدا در این امر به موفقیت های چشم گیری رسیدیم. تیم از نظر طراحی و گرافیک در جایگاه ممتازی قرار دارد. همچنین ما بر خلاف دیگر شرکت های طراحی سایت در ایران، پنل مدیریت سایت خود را با پشتوانه فنی و تخصص خودمان ایجاد کرده ایم که این امر باعث می شود مشتریان ما در هر نقطه به مشکلی بر خوردکردند در سریع ترین زمان رفع اشکال نمایند. ضمن اینکه با افزایش استفاده از اینترنت با تلفن همراه بر آن شدیم تا نسخه های جدید سایت های خود را مبتنی بر موبایل قرار دهیم . البته باید به این نکته مهم اشاره نمود که دنیای وب با تغییرات زیادی روبرو شده است ولی اگر تیمی که فعالیت های تبلیغاتی شما را در فضای مجازی انجام می دهد دارای توان فنی مناسب باشد می تواند سایت شما را سریعاً به روز نماید. گروه ما برای شرکتهای مهمی همچون شرکت هد ف عصر طلایی، صبا فولادزاگرس،مدیران خودرو،شکوفا صنعت، پارس گیریبکس و …طراحی سایت نموده است. امید واریم شما هم یکی از افرادی باشید که در آینده ای نه چندان دور بتوانید از خدمات ما استفاده نمایید.

 

مزایای همکاری با ما

 

 • ارائه مشاوره رایگان
 • آنالیز نیازهای سایت
 • آنالیز عبارات کلیدی
 • همکاری دو جانبه در تولید گرافیک سایت
 طراحی سایت در اصفهان سئوکار حرفه ای 

   


مبل راحتی مناسب یا متناسب ؟؟؟

چهارشنبه 7 تیر 1396 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

مبل راحتی

بین آرامش و آسایش مسائل و البته وسایل زیادی قرار دارد، مثل یک «مبل راحتی خوب » که اگرچه وسیله‌ای است برای آسایش که با دقت و ظرافت می‌تواند آرامش خاصی را به محیط منزل بیاورد. اینجا هستیم تا در تهیه کردن یکی از مهمترین وسایل آسایش منجر به آرامش، یعنی «مبل راحتی» همراه و مشاور شما باشیم. مبل راحتی - به‌عنوان یکی از لوازم منزل - بعد از تخت‌خواب بیشترین ارتباط فیزیکی را با ما دارد، طبیعی است که به اندازه این ارتباط تاثیرگذار هم هست.

از سوی دیگر این کالای بادوام بخش قابل توجهی از فضای منزل و البته حساب بانکی شما را به خود اختصاص می‌دهد.

به مهمترین عواملی که باید در انتخاب و خرید یک سرویس مبل راحتی مدنظر قرار گیرد توجه داشته باشید.

 

راحتی برای راحت بودن

مبل راحتی برای راحتی طراحی شده و به همین اساس هم تولید، فروخته و خریداری می‌شود ، بدیهی است که اولین یا مهمترین نکته در انتخاب مبل راحتی، راحت بودن آن است. راحتی برای افراد مختلف تعریف‌های متفاوتی دارد، منظور و تأکید بر نشیمن استانداردِ متناسب با شرایط مورد انتظار شماست. یک مبل راحتی خوب بر اساس استاندارهای ارگونومیک تولید می‌شود، اما الزاما همه تولید کنندگان خود را موظف به پایبندی به این شاخص‌ها نمی‌دانند. ارتفاع مبل، اندازه‌ی‌پشتی، پهنا، میزان خمیدگی و انحناء از مهم‌ترین شاخص‌های ارگونومیک است.

باز هم قانون بیست هشتاد!

20 درصد زیبایی و 80 درصد کیفیت را هنگام خرید مبل راحتی، به عنون یک اصل در نظر بگیرد. هر مبل زیبایی الزاما با کیفیت و راحت نیست، اما اکثر مبل‌های باکیفیت و استاندارد زیبا هستند. مبل‌های راحتی به لحاظ نوع کاربرد یا تمام پارچه هستند با نسبت به سایر انواع مبل پارچه بیشتری در آن بکار رفته است. پس نوع پارچه، مواد داخلی (مثل فوم، اسفنج و فنر) و همچنین رویه‌کوبی نقش تعیین کننده‌ای در کیفیت و قیمت تمام شده مبل‌های راحتی دارد.

مناسب یا متناسب

مناسب و متناسب بودن با هم تفاوت دارد و همین تفاوت باعث می‌شود که چیزی بهتر یا بدتر از آنچه که هست به نظر برسد. مبل راحتی خوب الزاما ‌گران‌‌قمیت یا خیلی شیک نیست. مبل راحتی خوب مبلی است که با سبک زندگی شما، میزان فضایی که در اختیار دارید، کارکرد، بودجه و البته سلیقه شما متناسب باشد. بهتر است قبل از خرید مروری داشته باشید به همه این موارد یا بیشتر. برای مثال مبل‌های تشک دوبل یا پارچه‌های تیره و ضخیم برای زندگی که نیازمند شستشو و نظافت دائم است، تناسب بیشتری دارد. همین‌طور  بین مدلی که انتخاب می‌کنید با فضای نشیمن اطاق شما باید تناسب وجود داشته باشد. درسایر مطالب به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

سندروم فضای باز

اکثر نمایشگاههای مبل در ایران فضاهای باز یک‌دستی دارند، بنابراین وقتی مبل را در نمایشگاه و در یک فضای تقریبا نیمه باز  یا یک‌دست، در کنار سایر مبل‌ها نگاه می‌کنید، ناخودآگاه بخش زیادی از توجه شما به خود مبل معطوف شده، احتمال این که فراموش کنید چقدر با جزئیات فضای شما تطابق دارد زیاد است. دقیقا مثل زمانی که لباسی را در ویترین یک مغازه ببنید و نپوشیده بخرید. فروشگاههای زیادی از مانکن‌های واقعی و مصنوعی برای نمایش لباس استفاده می‌کنند، با این حال آنها مانکن هستند. شما باید لباس را بپوشید.
برخی از نمایشگاهها با جداسازی‌های مانکن‌گونه فضاهای داخلی خود سعی در نشان دادن ابعاد واقعی و میزان تناسب مبلمان با نشیمن یک آپارتمان دارند. با این حال مبل را نمی‌شود مثل لباس پرو کرد. ژورنال‌های چاپی تخصصی هم در دسترس همه نیست، خبر خوش این که در اینترنت تصاویر زیادی هست که نشان می‌دهد مبل مورد علاقه شما در ابعاد واقعی چگونه و در چه اندازه‌ای است. این مزیت فناوری است که به شما کمک می‌کند انتخاب بهتر و دقیق‌تری داشته باشید.


یک فروشنده خوب
اگر می‌خواهید یک سرویس مبل راحتی خوب بخرید، اول یک فروشنده خوب پیدا کنید نه یک فروشگاه! فروشنده خوب و حرفه‌ای می‌داند که باید مشاور خوبی برای مشتری باشد. اطلاعات و جزئیات کافی در مورد محصول که ارائه می‌کند در اختیار دارد و آن را به شکلی دسته‌بندی شده در اختیار شما قرار خواهد تا تصمیم گرفتن را برای شما ساده‌تر کند. یکی از مزیت‌های فروش اینترنتی نسبت به حضوری در این است که شما در قبال مشاوره از فروشنده، احساس وظیفه‌ای ملزم به خرید نخواهید کرد. می‌توانید به دفعات در مورد مبل مورد نظر پرس‌ و جو کنید. از هر مبلی راحتی که خوشتان آمد با ما تماس بگیرید.


و نکات بسیار دیگر..
مبلمان نسبت به سایر لوازم منزل کالای پرتنوعی است. جنبه هنری مبلمان نقش پررنگی درشکل‌دهی سلیقه مشتریان و سایر مواردی که منجر به انتخاب و خرید دارد می‌شود، طبیعی است که پرداخت به همه این جزئیات و جنبه‌ها در یک مطلب امکان‌پذیر نیست. بخش مقالات آی‌تی مبل را مطالعه  فرمایید و تجربه‌ها و نظرات ارزشمندتان را در این خصوص برای ما ارسال فرماید.

منبع: وب سایت آی تی مبل

 

   


  صنعت چاپ در ایران و جهان با گستردگی فراوانی در حال پیشروی می باشد به همین سبب وجود دستگاه  فتوکپی در این صنعت باعث رجوع بازاریان و مردم به این صنعت چاپ شده است از جمله دستگاه های معروف می توان دستگاه فتوکپی توشیبا و دستگاه فتوکپی کونیکا را نام برد این دستگاه ها که در طرح ها و مدل های مختلف همچون دست گاه های چند کاره و تک کاره که به سیاه سفید و دستگاه های کپی رنگی تقسسیم بندی می شود وجود این دستگاه ها در بازار ایران و شکل های کوچکتر این دستگاه ها سبب شد که سنعت چاپ طرف داران فراوانی به خود جذب کند و به سمت خانه ها هم کشیده شود از این رو میتوان صنعت چاپ و ارئه دستگاه های فتوکپی را یکی از پر طرفدارترین عوامل در دنیای تکنولوژی نام برد

   


دستگاه cnc

یکشنبه 11 بهمن 1394 نویسنده: hamidkarbakhsh karbakhsh |

زیبایی و هنر مربوط به قرون وسطا نبوده و نیست اگر ما در کتاب های هنری آثاری بدیع و زیبا با نقش و نگاری متنوع میبینیم به این معنا نیست که هن حکاکی روی سنگ امروزه دیگر جایگاهی ندارد . هنر نقش و نگار در سنگ هر روز چشم نواز تر میشود و حتی تکنولوژی نیز به این عرصه کمک شایان ذکری کرده است .

 تولید دستگاه های سی ان سی سنگ و دستگاه cnc چوب هنر را به فن آوری گره ای عمیق با تار و پودی هزاران ساله بسته است . چشم نواز است تولید سنگی با نقش و نگارهای برجسته و هنری که ابتدا روی کاغذ و سپس به دستگاه سی ان سی داده میشود .

برجسته کاری روی سنگ امروزه در اوروپا نیز طرفداران زیاذی پیدا کرده به شکلی که در اکثر میدان های معروف و پایتخت ها این هنر بی بدیل قابل رویت هست . 

   ادامه مطلب


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


صفحات جانبی


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic