تبلیغات
ketabmamnue - صندوق سرمایه¬گذاری مشاع سهام

این صندوق­ها خود به سه دسته تقسیم می­شوند:

1-1- صندوق­های استراتژیک: این صندوق­ها معیارها و اهداف سرمایه­گذاری خاصی را- عمدتاً بلندمدت- دنبال می­کنند و در نتیجه انتخاب اوراق بهادار سبد دارایی این صندوق­ها با در نظر گرفتن معیارهای از پیش تعیین شده می­باشد. این صندوق­ها از سه ویژگی­ زیر برخوردار می­باشند:

الف) سادگی: این صندوق­ها باید معیارهای مشخص و روشنی را در نظر بگیرند.

ب) انعطاف­پذیری: استراتژی­ها باید به گونه­ای باشد که در هر گونه شرایط بازار باز هم از اعتبار برخوردار باشند.

ج) نظم و ترتیب داشتن: این استراتژی­ها باید مشخص کنند که چه نوع سهامی در این صندوق­ها معامله می­شود. هم­چنین تصمیم­گیری در مورد ترکیب اجزای سبد باید از هر گونه قضاوت­های سلیقه­ای مجزا باشد واستراتژی­های یکسانی برای آن­ها دنبال شود.

2-1- صندوق­های بخشی: سبد دارایی این صندوق­ها متشکل از اوراق بهادار یک بخش و یا صنعت خاص است، مانند بخش خدمات مالی، بهداشت، انرژی، فن­آوری و ...

هدف این صندوق­ها سود بردن از افزایش منابع سرمایه­ای و رشد بخش­ها و صنایع خاص در دوره­های زمانی مشخص می­باشند.

3-1- صندوق­های شاخص: این صندوق­ها اصولاً پنج تا شش ساله هستند و سبد اوراق بهادار آن­ها را ترکیب موجود در شاخص­های خاص سهام نظیر استاندارد و پورز، داوجونز و نظایر آن تشکیل می­دهد. در واقع همان ترکیب اوراق بهادار و با همان وزن سبد صندوق را تشکیل می­دهد. مزیت این صندوق­ها در پایین بودن نسبی هزینه­های آن می­باشد، چرا که به واسطۀ ارزیابی روزانۀ شاخص، نیازی  به صرف هزینه جهت قیمت­گذاری اوراق نیست.

2- صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع با درآمد ثابت

هدف از این صندوق­ها بازدهی ثابت و مشخص برای درندگان اوراق است. بسته به نوع اوراق بهادار صندوق­های مختلفی موجود است. این صندوق­ها می­توانند صرفاً در یک نوع از این اوراق بهادار سرمایه­گذاری کرده و یا ترکیبی از آن­ها را انتخاب کنند. صندوق­های سرمایه­گذاری اوراق قرضۀ شرکت­ها، اوراق قرضۀ بین­المللی، اوراق قرضۀ شهرداری در سطح ملی و ایالتی، اوراق قرضۀ دولت و اوراق قرضه با پشتوانۀ وام رهنی نمونه­هایی از این مجموعه­ هستند.

از آن جایی که اوراق قرضه دارایی­های صندوق را تشکیل می­دهد، بنابراین سرمایه­گذاران از آن چه که خریداری می­کنند و هم­چنین زمان سررسید آن­ها اطلاع کامل دارند. ویژگی مهم دیگر این اوراق توزیع درآمد آن­هاست که در این نوع صندوق­ها سرمایه­گذار قادر است به صورت ماهیانه، فصلی و یا شش ماهۀ درآمد حاصل از این اوراق را دریافت کند.

اوراق بهادار منتشرۀ دولت نظیر اوراق خزانۀ دولت و دیگر اوراق بهادار مطمئن­ترین نوع سرمایه­گذاری در اوراق قرضه است و با کمترین ریسک درآمد مشخصی را برای دارندۀ این اوراق فراهم می­کند. برخی از این اوراق از مالیات معاف هستند و در نتیجه از جذابیت بیشتری برخوردار هستند.

بخش چهارم- ویژگی­های صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع و اوراق مشاع

1- مدت زمان مشخص

صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع دارای زمان مشخصی هستند که باید در ابتدای تشکیل صندوق تعیین وشد. مدت این صندوق­ها بسته به نوع اوراق بهادار موجود در سبد دارایی متفاوت است. در مورد اوراق قرضه ومشابه آن زمان انحلال صندوق­ها می­توانند زمان سررسید اوراق باشد. به عنوان مثال عمر صندوقی که شامل مجموعه­ای از اوراق قرضۀ بلندمدت است می­تواند 30-20 سال باشد، در حالی که صندوق­هایی که در سهام سرمایه­گذاری می­کنند تنها برای یک سال و یا چند سال با هدف بهره­مندی از افزایش ارزش سهام ایجاد شوند و پس از اتمام دورۀ این صندوق، منافع حاصله یا به دارندگان اوراق پرداخت می­شود و یا در سری دیگر از این صندوق و یا صندوقی دیگر سرمایه­گذاری می­شود.

اصولاً زماین که هر سری از اوراق مشاع به پایان دورۀ خود نزدیک می­­شود صندوق پیشنهاد تعویض این سری از اوراق را با سری اوراق دیگری (جدید و یا موجود) با دریافت کمیسیون به سرمایه­گذاران می­دهد. در غیر این صورت در پایان دوره، ارزش اوراق بر اساس ارزش خالص دارایی، مشخص و به دارنده پس از کسر هزینه­های قانونی (مالیات و ...)پرداخت می­شود.

2- سبد دارایی مشخص و ثابت

استراتژی صندوق خرید و نگه­داری است. در نتیجه در طول دوره صندوق، نمی­توان اوراق بهاداری را فروخت و یا با اوراق بهادار دیگری جای­گزین کرد. بنابراین در امیدنامۀ صندوق لازم است سبد دارایی مشخص شود. هم­چنین با توجه به این که صندوق به مدیریت فعالی جهت ترکیب بهینۀ دارایی­ها نیاز ندارد، لازم است در همان ابتدا مجموعۀ متنوعی از دارایی­ها را در سبد دارایی انتخاب کنند تا بتوانند ریسک سرمایه­گذاری را از طریق جبران ضرر یک دارایی با سود دارایی دیگر در سبد کاهش دهند.

تنها در صورت بازخرید و یا رخداد تغییر شگرف در موقعیت اعتباری ناشر، امین می­تواند برخی اوراق بهادار سبد را به فروش برساند.

3- قابلیت بازخرید و نقدینگی

صندوق سرمایه­گذاری مشاع همانند صندوق­های سرمایه­گذاری با سرمایۀ باز، اوراق بهادار قابل بازخرید منتشر می­کند. حتی در صورت فقدان بازار ثانویه برای این اوراق، این صندوق­ها طبق قانون موظف به بازخرید اوراق به ارزش خالص دارایی می­باشند. هر چند که اصولاً حامی صندوق مسئول فراهم کردن این بازار و حفظ آن می­باشد. در صورت تغییر اهداف سرمایه­گذاری جای­گزینی این اوراق را با اوراق صندوقی دیگر با دریافت کارمزد فراهم آورد.

سیاست حامی حفظ سرمایۀ صندوق و یا به عبارتی جلوگیری از کاهش دارایی­های صندوق می­باشد. به همین منظور در صورت درخواست فروش اوراق مشاع توسط دارندۀ آن، نسبت به خرید مجدد این اوراق بر اساس ارزش خالص دارایی اقدام می­کند. این قیمت همواره از قیمت بازخرید کمتر می­باشد، به گونه­ای که متقاضیان فروش این اوراق تمایل بیشتری به فروش آن از طریق حامی خواهند داشت.

هم­چنین حامی می­تواند این اوراق را به عنوان یک دارایی برای خود نگه­ دارد و یا آن را در بازار ثانویه به فروش برساند.

چنان چه به هر دلیلی حامی مایل به خرید مجدد این اوراق نباشد، امکان بازخرید از طریق امین صندوق میسر است وامین موظف است ظرف مدت هفت روز ارزش اوراق را بر اساس قیمت محاسبه شده پرداخت کند. به منظور تأمین وجه نقد امین می­تواند با کسب نظر مشورتی از حامی تعدادی از اوراق بهادار بسته به هدف صندوق- اوراقی به فروش می­رسند که در اثر نوسانات و تغییر شرایط بازار صندوق را در دستیابی به اهداف یاری نمی­کنند و یا نقش کمتر دارند.

به منظور تأمین نقدینگی لازم جهت پرداخت وجوه لازم است د رپرتفوی، اوراق بهادار با قابلیت نقدینگی بالا سهمی مناسب را- حدود 30 درصد- به خود اختصاص دهد. نبود نقدینگی کافی و مشکلات فروش اوراق بهادار در شرایط خاص اقتصادی ریسک نقدینگی و به تبع آن ریسک اعتباری را برای امین به واسطۀ تضمین بازخرید اوراق و در نتیجه تعهد پرداخت وام به صندوق دراین شرایط به همراه خواهد داشت.

4- قیمت اوراق

قیمت اوراق مشاع بر اساس ارزش خالص دارایی (NAV) محاسبه می­شود. بر این اساس قیمت هر برگه از نسبت مابه­التفاوت دارایی­ها و بدهی­ها بر تعداد اوراق به دست می­آید:

ارزش خالص دارایی (NAV)=سری موردنظر

در محاسبۀ ارزش خالص دارایی، ارزش جاری اوراق بهادار موجود در سری مورد نظر در صورتی ملاک محاسبه قرار می­گیرد که در بازار قابل معامله باشد و برای آن سری از اوراق که امکان معاملۀ آن در بازار نباشد از ارزش منصفانه برای ارزیابی استفاده می­شود.

برای اوراق مشاع دو نوع قیمت وجود دارد:

1- قیمت فروش: از مجموع ارزش خالص دارایی و کارمزد فروش به دست می­آید و اوراق مشاع به این قیمت به عموم فروخته می­شود. قیمت فروش هر روزه توسط ارزیاب در پایان روز اداری تعیین و اعلام می­شود.

2- قیمت بازخرید: این قیمت در واقع قیمت فروش اوراق توسط دارندۀ آن می­باشد، همواره کمتر از قیمت فروش است. اختلاف این دو قیمت حاشیۀ سود را نشان می­دهد.

5- ساختار سازمانی

به دلیل عدم نیاز به مدیریت مالی فعال و تغییر اجزای سبد دارایی، این صندوق­ها نیازی به هیئت مدیره و مشاورۀ مالی ندارند. و لیکن این صندوق­ها همان طور که به تفصیل اشاره کردیم لازم است دارای یک حامی، امین و ارزیاب باشند که اصولاً توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل صورت می­گیرد و لازم است در آگهی­های تبلیغاتی و امیدنامۀ آن­ها هویت این اشخاص به طور کامل مشخص باشد.

6- نوع مالکیت دارندگان اوراق

مالکیت سرمایه­گذاران در صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع تفکیک شده نیست و به صورت مشاع می­باشد. دارندۀ اوراق نسبت به هیچ یک از سهام موجود در این صندوق مالکیت ندارد و سهم او از مجموعه بر اساس تعداد اوراق و معادل ارزش خالص دارایی اوراق از مجموعه تعیین می­شود. هر چند صندوق می­تواند در صورت تمایل به دارندگان اوراق حق رأی بدهد.

7- سرمایه­گذاری مجدد و مبادله

از دیگر ویژگی­های این صندوق­ها امکان سرمایه­گذاری مجدد در صندوق­های مشابه و یا صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک می­باشد. صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع با درآمد ثابت اصولاً برای دارندگان اوراق این امکان را فراهم می­کنند که سود حاصله و یا اصل سهم آن­ها در شرکت­های سرمایه­گذاری با سرمایۀ باز و یا درسری دیگری از صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع، سرمایه­گذاری شود.

صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع سهام مرتباً به سرمایه­گذاران پیشنهاد سرمایه­گذاری اوراق اضافی همان صندوق را می­دهند. هم چنین برخی از این صندوق­ها به سرمایه­گذاران امکان تعویض اوراق خود را با دیگر صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع می­دهند.

نوآوری جدید این صندوق­ها به نام خانوادۀ صندوق­های سرمایه­گذاری- که مجموعۀ صندوق­های مختلفی با اهداف مختلف را طراحی کرده­اند- امکان انتقال تمامی یا بخشی از سهم سرمایه­گذار از یک صندوق به صندوق دیگر با صرف هزینۀ ناچیز را فراهم می­کند.

8- بازدۀ سرمایه­گذاری

به طور کلی صندوق سرمایه­گذاری مشاع در تبلیغ­ها و آگهی­های خود به یک بازدۀ جاری تقریبی اشاره می­کند. این نرخ بازدهی از نسبت خالص درآمد سالانۀ پیش­بینی شده به ارزش اوراق به قیمت پیشنهادی به دست می­آید و معیار و سنجشی از جریان نقدینگی جاری صندوق می­باشد. در مورد صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع با درآمد ثابت، به دلیل آن که اوراق فرضیه تغییر نمی­کنند- مگر در صورت فروش، واخواست و یا سررسید- درآمدهای پرداختی آن تقریباً در طول عمر صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع قابل پیش­بینی است. هم­چنین صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع با درآمد ثابت نرخ بلندمدت تخمینی و یا بازدۀ مورد انتظار را نیز ذکر می­کنند. ولی باید گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که این نرخ­های مورد انتظار به تحقق بپیوندد.

بازدهی کلی صندوق سرمایه­گذاری از حاصل تقسیم منافع مشخص و غیرمشخص آن به قیمت پیشنهادی اصلی آن به دست می­آید. این ارقام با تغییر در ارزش سهام و سایر اوراق بهادار اصلی و تغییر در شرایط اقتصادی کشوری و جهانی تغییر می­کند.

9- توزیع سود

توزیع سود و دریافت درآمد صندوق بستگی به نوع صندوق سرمایه­گذاری دارد. به عنوان مثال صندوق­های با درآمد ثابت اصولاً یک درآمد منظم- اغلب ماهیانه- به دارندۀ اوراق پرداخت می­کند.

صندوق­هایی که اوراق قرضه نگه­دری می­کنند منافعی را به صورت شش ماهه و یا یک­ساله به دست می­آورند و آن دسته از سرمایه­گذارانی که صندوق­های سرمایه­گذاری سهام را انتخاب می­کنند ممکن است به صورت ماهانه، فصلی، شش ماهه درآمد سود سهام را دریافت کنند و یا در بلندمدت از افزایش ارزش سرمایه­گذاری بهره­مند شوند.

درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


صفحات جانبی


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :