این نوع تانکر جهت حمل اسید به شکل گرد تولید میگردد و به دلیل دانسیته بالای اسد با ظرفیت نهایتا 25 هزار لیتر تولید میگردد. ورق مصرفی جهت تولید تانکر اسیدی ورق 4 میلیمتر ST 37 تولیدی توسط مجتمع فولاد مبارکه میباشد.